MY·01

Taller intensiu d' Autoconsciència

15 Hores · Per al maneig d'un mateix · 80% Workshop - 20% Participativa

Fomentar el desenvolupament de l'autoconsciència, impulsant la comprensió de les seves pròpies emocions, pensaments, creences i comportaments, i promovent un millor maneig de les relacions interpersonals i decisions personals.

taller-de-autoconciencia
Auto-Regulació Auto-Regulación Autoconsciencia Autonconsciència Desarrollo de habilidades Desenvolupament d'habilitats Maneig d'un mateix Manejo de uno mismo Reconeixement Emocional Reconocimiento Emocional Auto-Regulació Auto-Regulación Autoconsciencia Autonconsciència Desarrollo de habilidades Desenvolupament d'habilitats Maneig d'un mateix Manejo de uno mismo Reconeixement Emocional Reconocimiento Emocional Auto-Regulació Auto-Regulación Autoconsciencia Autonconsciència Desarrollo de habilidades Desenvolupament d'habilitats Maneig d'un mateix Manejo de uno mismo Reconeixement Emocional Reconocimiento Emocional
Auto-Regulació Auto-Regulación Autoconsciencia Autonconsciència Desarrollo de habilidades Desenvolupament d'habilitats Maneig d'un mateix Manejo de uno mismo Reconeixement Emocional Reconocimiento Emocional Auto-Regulació Auto-Regulación Autoconsciencia Autonconsciència Desarrollo de habilidades Desenvolupament d'habilitats Maneig d'un mateix Manejo de uno mismo Reconeixement Emocional Reconocimiento Emocional Auto-Regulació Auto-Regulación Autoconsciencia Autonconsciència Desarrollo de habilidades Desenvolupament d'habilitats Maneig d'un mateix Manejo de uno mismo Reconeixement Emocional Reconocimiento Emocional

L'objectiu

De què tracta el Taller de Autonciencia?

Aquest taller d'Autoconsciència és molt útil i es pot recomanar en les següents situacions:

Canvis Organitzacionals Importants: Si l'empresa està travessant canvis significatius com a reestructuracions, fusions o adquisicions, un taller d'autoconsciència pot ajudar els empleats a manejar millor l'estrès i la incertesa, en entendre i gestionar les seves emocions i reaccions.

Millora de la Comunicació: Si l'empresa està tenint desafiaments amb la comunicació interna, el foment de l'autoconsciència pot ajudar a millorar les habilitats de comunicació dels empleats, ja que entendran millor els seus propis processos de pensament i emocions i com aquests impacten en la seva manera de comunicar-se.

Millora del Rendiment: Quan es busca augmentar la productivitat o el rendiment general de l'equip, l'autoconsciència pot ser una eina poderosa. En tenir un millor enteniment de si mateixos, els empleats poden identificar les seves fortaleses, febleses, i les àrees en les quals necessiten millorar.

Desenvolupament de Lideratge: L'autoconsciència és una habilitat clau per als líders efectius. Si l'empresa està buscant desenvolupar els seus líders actuals o futurs, un taller d'autoconsciència pot ser un primer pas valuós.

Gestió de Conflictes: Si els conflictes interpersonals estan afectant el clima laboral o la productivitat, l'augment de l'autoconsciència pot ajudar els empleats a entendre millor els seus propis comportaments i reaccions, i com aquests poden contribuir als conflictes.

Benestar dels Empleats: En un entorn laboral cada vegada més conscient de la importància del benestar mental i emocional, els tallers d'autoconsciència poden formar part d'un programa més ampli de benestar en el lloc de treball, ajudant els empleats a manejar millor l'estrès i a fomentar la resiliència.

És important recordar que, encara que un taller d'autoconsciència pot ser molt beneficiós, també és necessari assegurar-se que l'empresa proporcioni un entorn segur i de suport perquè els empleats apliquin i es beneficiïn de les habilitats apreses.

El perfil

Per a qui és el Taller de Autonciencia?

Encara que tots els empleats poden beneficiar-se de l'autoconsciència, aquí hi ha algunes categories d'empleats per als quals aquest taller podria ser particularment útil:

Líders i Gerents: Els líders i gerents necessiten una alta autoconsciència per a entendre com les seves accions i emocions afecten el seu equip. També és crucial per al desenvolupament d'habilitats de lideratge efectives com l'empatia, la presa de decisions i la gestió de conflictes.

Empleats amb Funcions d'Interfície: Aquells que interactuen regularment amb clients, socis o proveïdors, com a vendes, servei al client i rols de relacions públiques, poden beneficiar-se enormement d'un millor enteniment de si mateixos, ja que això pot ajudar-los a comunicar-se i relacionar-se més eficaçment.

Equips de Projecte: Els membres d'equips de projecte sovint han de treballar en estreta col·laboració i sota pressió. L'autoconsciència pot ajudar els membres de l'equip a entendre i gestionar millor les seves emocions i reaccions, la qual cosa pot millorar la dinàmica de l'equip i la productivitat.

Empleats en Desenvolupament o Transició de Carrera: Per a aquells que estan desenvolupant la seva carrera o canviant de rols, l'autoconsciència pot ser una eina valuosa per a entendre les seves fortaleses, febleses i passions, la qual cosa pot ajudar-los a prendre decisions de carrera més informades i satisfactòries.

Empleats que Enfronten Reptes o Conflictes: Si un empleat està lluitant amb l'estrès, conflictes interpersonals, baixos nivells de compromís o problemes de rendiment, un taller d'autoconsciència podria proporcionar-li les eines per a entendre millor i manejar els seus desafiaments.

En general, l'autoconsciència és una habilitat valuosa per a qualsevol empleat, independentment del seu rol o nivell en l'organització. No obstant això, pot ser especialment útil per a aquells en posicions de lideratge o aquells que interactuen regularment amb uns altres, ja sigui dins o fora de l'organització.

De què es compon el Taller de Desenvolupament de l'Habilitat de Motivació?

Introducció a l'Autoconsciència

1 hora

  • Definició, components i beneficis de l'autoconsciència.

Workshop de Reconeixement Emocional

3 hores

  • Identificació i etiquetatge d'emocions.
  • Exercicis pràctics i role-plays per a entendre i gestionar emocions.

Taller de Pensaments i Creences

3 hores

  • Anàlisi de pensaments i creences, i com aquests impacten en la vida diària.
  • Exercicis d'acte-reflexió i estratègies per a modificar patrons de pensament negatius o limitants.

Autoconsciència i Relacions Interpersonals

2 hores

  • Exploració de l'impacte de l'autoconsciència en les relacions personals i professionals.
  • Dinàmiques de grup per a millorar l'empatia i la comunicació basada en una major autoconsciència.

Workshop d'Acte-Regulació i Maneig de l'Estrès

3 hores

  • Identificació de desencadenants d'estrès i desenvolupament de tècniques d'autoregulació.
  • Pràctica de mindfulness i tècniques de relaxació.

Taller d'Aplicació de l'Autoconsciència en la Vida Diària

3 hores

  • Desenvolupament d'un pla d'acció personal per a millorar l'autoconsciència i la seva aplicació en la presa de decisions i les interaccions diàries.

Localització Barcelona, España

Duració 15 Hores a 2 dies · Full time

Format 80% Workshop - 20% Participativa