LA·03

Taller intensiu de Resiliència

16 Hores · Actituds de Lideratge · 80% Workshop - 20% Participativa

La resiliència és la capacitat d'enfrontar i superar els desafiaments i adversitats. Un líder resilient mostra determinació, flexibilitat i optimisme enfront dels obstacles. Aquesta actitud inspira als altres a perseverar, afrontar els canvis i buscar solucions creatives. La resiliència és fonamental per a liderar en moments d'incertesa i canvi.

Sol·licitar informació
taller-de-resiliencia
Sol·licitar informació
Actitudes de Liderazgo Actituds de Lideratge Lideratge Potenciación de Actitudes Potenticación d'Actituds Resiliencia Actitudes de Liderazgo Actituds de Lideratge Lideratge Potenciación de Actitudes Potenticación d'Actituds Resiliencia Actitudes de Liderazgo Actituds de Lideratge Lideratge Potenciación de Actitudes Potenticación d'Actituds Resiliencia
Actitudes de Liderazgo Actituds de Lideratge Lideratge Potenciación de Actitudes Potenticación d'Actituds Resiliencia Actitudes de Liderazgo Actituds de Lideratge Lideratge Potenciación de Actitudes Potenticación d'Actituds Resiliencia Actitudes de Liderazgo Actituds de Lideratge Lideratge Potenciación de Actitudes Potenticación d'Actituds Resiliencia

L'objectiu

De què tracta el Taller de Resiliència?

Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se i recuperar-se de les adversitats, millorant així la seva resiliència, la qual cosa és essencial per a un lideratge efectiu i per a mantenir un acompliment consistent sota pressió.

El taller de Resiliència en el Lideratge pot ser particularment convenient en les següents circumstàncies:

Abans o durant canvis significatius: Si l'organització està planejant grans canvis o ja està enmig d'ells, pot ser útil oferir aquest taller per a preparar als líders a manejar eficaçment els desafiaments que puguin sorgir.

Després d'una crisi: Si l'empresa ha passat recentment per una crisi o període d'estrès intens, aquest taller pot ajudar els líders a recuperar-se i a aprendre tècniques per a manejar millor les crisis futures.

Desenvolupament de lideratge: Si l'organització està treballant en el desenvolupament dels seus líders, aquest taller pot ser un component útil d'aquest programa, ja que la resiliència és una habilitat important per al lideratge eficaç.

Fomentar la salut mental: Com a part d'un enfocament més ampli per a promoure el benestar i la salut mental en el lloc de treball, aquest taller pot ser beneficiós per a ajudar els líders a manejar l'estrès i evitar l'esgotament.

Idealment, el desenvolupament de la resiliència ha de ser un component regular de la formació i el desenvolupament del lideratge, ja que les habilitats i tècniques s'enforteixen amb la pràctica contínua i l'aplicació en diferents situacions.

El perfil

Per a qui és el Taller de Resiliència?

El taller de Resiliència en el Lideratge pot ser útil per a una àmplia gamma de perfils d'empleats:

Líders Actuals: Gerents, supervisors, líders d'equip existents es beneficiaran enormement, ja que desenvoluparan habilitats per a manejar efectivament l'estrès i l'adversitat, la qual cosa els permetrà liderar amb major eficàcia.

Líders Emergents: Aquells empleats que es consideren per a rols de lideratge futurs o que han mostrat potencial per al lideratge. Aquest taller els ajudarà a desenvolupar habilitats de resiliència des del principi, la qual cosa és essencial per al lideratge efectiu.

Equips d'Alt Rendiment: Els membres dels equips que sovint enfronten alts nivells d'estrès i pressió en el seu treball es beneficiaran en aprendre tècniques de resiliència.

Equips de RH i Desenvolupament Organitzacional: Aquells que estan en rols que influeixen en la formació de la cultura organitzacional i les polítiques de personal podrien utilitzar les habilitats apreses per a fomentar una major resiliència en tota l'organització.

En resum, qualsevol empleat que pugui enfrontar-se a situacions estressants o desafiadores en el seu rol, o que estigui interessat a desenvolupar habilitats de lideratge, es beneficiaria de la formació en resiliència.

De què es compon el Taller Resiliència?

Introducció a la Resiliència

2 hores

 • Definició i beneficis de la resiliència en el lideratge
 • La relació entre resiliència, lideratge i rendiment

Factors que Contribueixen a la Resiliència

3 hores

 • Autoconsciència i autocontrol
 • Mentalitat de creixement i aprenentatge continu
 • Importància de l'autocura en la resiliència

Comunicació i Resiliència

3 hores

 • La comunicació com a eina per a manejar l'estrès i fomentar la resiliència
 • Tècniques per a una comunicació efectiva sota pressió

Maneig de l'Estrès i Resiliència

3 hores

 • Tècniques per al maneig efectiu de l'estrès
 • Com el maneig de l'estrès contribueix a la resiliència

Desenvolupament d'un Pla de Resiliència

3 hores

 • Reflexió sobre l'après i com es pot aplicar en el lideratge diari
 • Desenvolupament d'un pla personal per a implementar tècniques de resiliència

Presentació de Plans de Resiliència

2 hores

 • Els participants presenten els seus plans de resiliència i reben feedback
 • Discussió sobre com l'empresa pot donar suport a aquests esforços de resiliència

Localització Barcelona, España

Duració 16 Hores a 2 dies · Full time

Format 80% Workshop - 20% Participativa