SA·01

Taller d' Empatia i Connexió Humana

16 Hores · Actitudes Sociales · 80% Workshop - 20% Participativa

L'empatia és la capacitat de comprendre i compartir els sentiments dels altres. Implica mostrar interès genuí per les necessitats i experiències de les persones, i estar disposat a ajudar i secundar. L'empatia fomenta la connexió humana, promou la inclusió i ajuda a construir relacions positives.

taller-de-empatia-conexion-humana-opencib
Actitudes Sociales Actituds Socials Conexión Connexió Empatia Empatia i Connexió Humana Empatía y Conexión Humana Actitudes Sociales Actituds Socials Conexión Connexió Empatia Empatia i Connexió Humana Empatía y Conexión Humana Actitudes Sociales Actituds Socials Conexión Connexió Empatia Empatia i Connexió Humana Empatía y Conexión Humana
Actitudes Sociales Actituds Socials Conexión Connexió Empatia Empatia i Connexió Humana Empatía y Conexión Humana Actitudes Sociales Actituds Socials Conexión Connexió Empatia Empatia i Connexió Humana Empatía y Conexión Humana Actitudes Sociales Actituds Socials Conexión Connexió Empatia Empatia i Connexió Humana Empatía y Conexión Humana

L'objectiu

De què tracta el Curs d'Empatia per adults?

El Taller d'Empatia i Connexió Humana té com a objectiu principal desenvolupar habilitats d'empatia, fomentant la comprensió i la connexió humana i millorar les relacions interpersonals.

Pot ser particularment útil per als empleats d'una empresa en les següents situacions:

Millora de la Cultura Laboral: Si una organització està buscant millorar la seva cultura laboral i promoure un ambient més inclusiu i respectuós, fomentar l'empatia entre els empleats pot ser un excel·lent punt de partida.

Millora de les Relacions Interpersonals: Si s'observen conflictes regulars o malentesos entre els membres de l'equip, un taller d'empatia pot ajudar a millorar la comprensió i la comunicació entre els empleats.

Equips Multiculturals o Diversos: En un equip compost per individus de diferents cultures, antecedents o estils de vida, promoure l'empatia pot facilitar una millor col·laboració i un ambient més harmoniós.

Desenvolupament de Lideratge: L'empatia és una habilitat crucial per al lideratge efectiu. Si l'empresa està buscant desenvolupar líders emocionalment intel·ligents, un taller d'empatia pot ser molt beneficiós.

Servei al Client: Per als rols que interactuen directament amb els clients, l'empatia és una habilitat essencial. Un taller d'empatia pot millorar la capacitat dels empleats per a entendre i respondre a les necessitats i emocions dels clients.

Gestió del Canvi: Si l'empresa està passant per canvis significatius, com una reestructuració o una fusió, un taller d'empatia pot ajudar els empleats a comprendre millor i a respondre de manera més efectiva a les emocions i preocupacions dels seus col·legues durant aquests períodes d'incertesa.

És important destacar que, si bé els tallers d'empatia poden ser molt útils, han de ser part d'una estratègia més àmplia per a millorar la cultura laboral, que també podria incloure polítiques i pràctiques de suport a nivell organitzacional.

El perfil

Per a qui és el Curs d'Empatia?

El taller d'empatia i connexió humana pot ser beneficiós per a pràcticament qualsevol empleat, ja que l'empatia és una habilitat que es pot aplicar en una àmplia varietat de contextos laborals. No obstant això, hi ha uns certs rols i circumstàncies en els quals aquest tipus de formació pot ser especialment útil:

Líders i Gerents: Per a les persones en rols de lideratge, l'empatia és fonamental. Ajuda a comprendre millor les necessitats i motivacions dels seus equips, la qual cosa pot conduir a una millor comunicació, gestió de conflictes i presa de decisions.

Equips de Servei al Client: Aquells que treballen en servei al client poden beneficiar-se enormement de la formació en empatia, ja que estaran més ben equipats per a entendre i respondre a les necessitats i preocupacions dels clients.

Equips de Vendes: Els professionals de vendes poden usar l'empatia per a entendre millor les necessitats i desitjos dels clients potencials, la qual cosa pot ajudar-los a establir una millor connexió i a tancar més vendes.

Equips de Recursos Humans: Els professionals de recursos humans sovint han de manejar situacions delicades i conflictives, i l'empatia pot ser una eina molt útil per a manejar aquestes situacions de manera efectiva.

Empleats en Rols de Col·laboració Intensiva: En qualsevol rol que impliqui una gran quantitat de treball en equip o col·laboració, l'empatia pot ser útil per a facilitar una millor comunicació i cooperació.

Empleats Nous o en Transició: Per als empleats que són nous en l'organització o que estan canviant a un nou rol, la formació en empatia pot ajudar-los a adaptar-se més ràpidament i a establir relacions efectives amb els seus nous col·legues.

De què es composa el Taller d'Empatia i Connexió Humana?

Introducció a l'empatia

1 Hora

 • Concepte i tipus d'empatia: empatia cognitiva, empatia emocional i compassió.

Workshop d'escolta activa

3 Hores

 • Elements i pràctica de l'escolta activa en situacions de la vida diària.
 • Exercicis de role-play.

Taller de Comunicació No Violenta (CNV)

3 Hores

 • Principis de la CNV: observació, sentiment, necessitat i petició.
 • Pràctica de CNV en escenaris conflictius a través d'exercicis interactius.

Empatia i Diversitat

2 Hores

 • L'empatia com a eina per a entendre i valorar la diversitat.
 • Dinàmiques grupals per a explorar prejudicis i estereotips personals.

Workshop de gestió d'emocions

3 Hores

 • Reconeixement i maneig de les pròpies emocions i les dels altres.
 • Pràctica de tècniques d'autoregulació emocional a través d'exercicis de mindfulness.

Taller d'aplicació de l'empatia en la vida quotidiana

3 Hores

 • Estratègies per a implementar l'empatia en la vida diària, en el treball, en les relacions personals.
 • Creació d'un pla d'acció personal per a conrear l'empatia.

Localització Barcelona, España

Duració 16 Hores a 2 dies · Full Time

Format 80% Workshop - 20% Participativa